Silent APP Uninstaller for ROOT Users

Silent APP Uninstaller for ROOT Users

Đây là một công cụ cuối cùng về quản lý ứng dụng được thiết kế cho người dùng ROOT. Các chức năng chính mà ứng dụng này cung cấp là để gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng và sao lưu chúng bạn. Chúng tôi biết rằng có đang tấn các ứng dụng khác trên thị trường có thể làm những công việc tốt, vì vậy chúng tôi không muốn thực hiện một ứng dụng tương tự, chúng tôi muốn làm cho nó độc đáo...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Advanced App Manager

Advanced App Manager

Nâng cao App Manager là một công cụ tính năng thiết lập để quản lý điện thoại của bạn; -Task Killer là dễ dàng và hiệu quả để tăng tốc độ điện thoại của bạn -Thiết lập nhanh nhanh chóng đáp ứng cho các thiết lập hệ thống -Nhanh Uninstaller nhanh để làm sạch điện thoại của bạn -Rủi ro Finder là một người bảo vệ cho điện thoại của bạn -Cài...

đọc thêm

AppInstaller

AppInstaller

cho phép bạn cài đặt các ứng dụng (. apk) từ lưu trữ bên ngoài của bạn (ví dụ như thẻ SD). Bạn cũng có thể gỡ bỏ cài đặt ứng dụng hoặc ứng dụng sao lưu để lưu trữ bên ngoài (không App2SD) bởi công cụ này. Lưu ý: Quảng cáo hỗ trợ. (Phiên bản rao vặt miễn phí có sẵn! Hãy tìm kiếm "AppInstaller...

đọc thêm

Easy Installer_1.0.22

Easy Installer_1.0.22

Dễ dàng và công cụ nhanh nhất để cài đặt ứng dụng (APK.) từ thẻ SD. Tính năng * Cài đặt ứng dụng từ thẻ SD * Xóa các ứng dụng từ thẻ SD * Chuyển cài đặt & xóa * Bộ lọc ứng dụng theo tên * Chế độ loại khác nhau * Gửi các ứng dụng cho bạn bè qua email * Tìm kiếm ứng dụng trong thị trường Google * Cơ chế bộ nhớ cache hiệu quả * Hỗ trợ Froyo & Gingerbread *************************** INFOLIFE, để...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Easy Uninstaller

Easy Uninstaller

Simplist & công cụ gỡ bỏ cài đặt nhanh nhất cho Android. Dễ dàng và công cụ gỡ bỏ cài đặt nhanh nhất cho Android. # Tính năng * Gỡ bỏ cài đặt hàng loạt * Gỡ bỏ cài đặt nhanh bằng một cú nhấp chuột * Tên Hiện ứng dụng, phiên bản, thời gian cập nhật, kích thước * Tìm kiếm ứng dụng theo tên * Chế độ loại khác nhau * App cổ phiếu * Khởi chạy ứng dụng * Danh sách ứng dụng Cached * Tìm kiếm trong...

đọc thêm

Apk Installer

Apk Installer

Dễ dàng cài đặt ứng dụng Dễ dàng cài đặt các ứng dụng bằng cách RexApps APP cài đặt bằng RexApps, dễ sử dụng, dễ dàng duyệt qua các thư mục địa phương của bạn và thẻ SD, dễ dàng để tìm thấy tập tin APP của bạn và cài đặt nó. các bộ lọc cài đặt để cho bạn thấy những file apk - đó là những tập tin cài đặt ứng...

đọc thêm

Advanced Uninstaller

Advanced Uninstaller

Một chương trình cài đặt ứng dụng với các tính năng tiên tiến khác nhau. Hai chế độ riêng biệt cho gỡ bỏ, chế độ duy nhất cho gỡ bỏ nhanh chóng với một nhấp chuột duy nhất và nhiều chế độ gỡ bỏ cho nhiều ứng dụng. Để gỡ bỏ cài đặt nhiều ứng dụng bạn có thể chọn các ứng dụng và sau đó nhấn vào nút gỡ bỏ cài đặt. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển các ứng dụng từ điện thoại...

đọc thêm

AndClear

AndClear

là một phần mềm thuận tiện làm sạch hệ thống. Nó cho phép người sử dụng để làm sạch các tập tin tạm thời và bộ nhớ cache phần mềm. Itxtvisited="1" · Rõ ràng lịch sử duyệt web itxtvisited="1" · Rõ ràng bộ nhớ cache phần mềm itxtvisited="1" · Tập tin tạm thời rõ...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Bloat Manager

Bloat Manager

là một tiện ích đơn giản để quản lý các khóa thừa mà đi kèm cài đặt sẵn trên Droid 2. Bạn sẽ cần phải được bắt nguồn từ và có busybox cài đặt để sử dụng ứng dụng này. Nếu bạn sử dụng z4root để nhổ tận gốc điện thoại của bạn thì bạn cần phải có tất cả mọi thứ bạn cần. Ứng dụng là khá đơn giản. Khi bạn bắt đầu nó, bạn đang trình bày với một danh sách các sưng lên...

đọc thêm

App Update Notifier

App Update Notifier

từ thị trường google không làm việc cho bạn? Không có vấn đề! Ứng dụng này thông báo cho bạn về bản cập nhật cho các ứng dụng cài đặt của bạn. Do đó nó sẽ kiểm tra thị trường Android cho phiên bản mới. Cung cấp một dịch vụ nền mà thông báo cho bạn và một ứng dụng để kiểm tra thủ công. Cũng có một danh sách đen để chặn các ứng dụng được hiển...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Alcatel One Touch Pixi 3 10 LTE

Alcatel One Touch Pixi 3 10 LTE