Liên kết được tài trợ:

Learn Korean Phrasebook

Learn Korean Phrasebook

Tìm hiểu Hàn Quốc một cách dễ dàng. Phrasebook miễn phí cho Hàn Quốc. 200 + cụm từ cần thiết Tìm hiểu để nói tiếng Hàn với Tìm hiểu Hàn Quốc nói Phrasebook. 200 + cụm từ cần thiết cho du lịch tại Hàn Quốc. Lý tưởng cho khách du lịch, du khách kinh doanh, và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Hàn Quốc! Các tính năng chính * 200 + cụm từ cần thiết (6 loại) * Dịch nói (phát âm của người...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Collins Mini Gem Korean-Polish & Polish-Korean Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Korean-Polish & Polish-Korean Dictionary (Android)

Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu ** Collins Mini Gem Hàn Quốc-Ba Lan & Từ điển Ba Lan-Hàn Quốc là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Ba Lan và Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi. Các mục bao gồm hàng ngày của Hàn Quốc và Ba Lan, do đó bạn có thể chắc chắn có tất cả các từ vựng mà bạn cần. Cơ quan Trước tiên về ngôn ngữ của hôm nay * Hãy làm...

đọc thêm

Collins Mini Gem Korean-Swedish & Swedish-Korean Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Korean-Swedish & Swedish-Korean Dictionary (Android)

Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu ** Collins Mini Gem Hàn Quốc-Thụy Điển & Từ điển Thụy Điển-Hàn Quốc là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Thụy Điển và Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi. Các mục bao gồm hàng ngày của Hàn Quốc và Thụy Điển, do đó bạn có thể chắc chắn có tất cả các từ vựng mà bạn cần. Cơ quan Trước tiên về ngôn...

đọc thêm

Collins Mini Gem Korean-Japanese & Japanese-Korean Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Korean-Japanese & Japanese-Korean Dictionary (Android)

Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu ** Collins Mini Gem Hàn Quốc-Nhật Bản & Từ điển Nhật-Hàn Quốc là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Nhật Bản và Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi. Các mục bao gồm hàng ngày của Hàn Quốc và Nhật Bản, do đó bạn có thể chắc chắn có tất cả các từ vựng mà bạn cần. Cơ quan Trước tiên về ngôn ngữ của hôm...

đọc thêm

Collins Mini Gem Korean-German & German-Korean Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Korean-German & German-Korean Dictionary (Android)

Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu Collins Mini Gem Hàn Quốc-Đức & Từ điển Đức-Hàn Quốc là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Đức và Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi. Các mục bao gồm hàng ngày của Hàn Quốc và Đức, do đó bạn có thể chắc chắn có tất cả các từ vựng mà bạn cần. Cơ quan Trước tiên về ngôn ngữ của hôm nay * Hãy làm cho...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Collins Gem Korean Dictionary with Audio (Android)

Collins Gem Korean Dictionary with Audio (Android)

cung cấp người học rộng rãi và cập nhật bảo hiểm của Hàn Quốc và tiếng Anh trong một nhỏ gọn, định dạng xách tay với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu'' s Tính năng từ điển      Collins Hàn Quốc Gem từ điển chứa tất cả các từ và cụm từ được sử dụng hàng ngày trong ngày hôm nay'' s Hàn Quốc và tiếng Anh mà...

đọc thêm

Collins Gem Korean Dictionary (Android)

Collins Gem Korean Dictionary (Android)

cung cấp người học rộng rãi và cập nhật bảo hiểm của Hàn Quốc và tiếng Anh trong một nhỏ gọn, dạng portable. Từ điển Hàn Quốc này được thiết kế cho tất cả các cấp của ngôn ngữ học, dù ở nhà, ở trường, hoặc tại nơi làm việc. Đây là văn bản lý tưởng cho những ai cần một sự giàu có của thông tin đáng tin cậy trong một định dạng xách tay. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Google Android 2.2

Google Android 2.2