English-Norwegian Dictionary FREE

English-Norwegian Dictionary FREE

Offline tiếng Na Uy và từ điển Na Uy-tiếng Anh với hơn 13.000 từ. tiếng Na Uy từ điển miễn phí các tính năng: · 13.000 + từ · Hoạt động offline -> Không có kết nối internet cần thiết, hoàn hảo cho chuyến du lịch của bạn hoặc khi không có kết nối dữ liệu có sẵn · Lắng nghe cách phát âm đúng tiếng Anh và Na Uy Anh hay Mỹ (nếu được cài đặt) sử dụng được xây dựng trong tổng hợp Android của...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

BEIKS English-Norwegian Bidirectional Dictionary for Android

BEIKS English-Norwegian Bidirectional Dictionary for Android

Từ điển Anh-Na Uy hai chiều toàn diện và lựa chọn cẩn thận cho các thiết bị Android, được thiết kế để trang trải các nhu cầu của người nói tiếng Anh thông tục thách thức với Na Uy trong lĩnh vực này. Cho dù học sinh từ bậc sơ cấp đến cao cấp, người dùng chuyên nghiệp, kinh doanh, những người cần nó tại nơi làm việc, bạn nên tìm từ điển này là một bổ sung tiện dụng và hữu ích cho kho vũ...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Russian & Russian-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Russian & Russian-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Nga & Từ điển Nga-Na Uy là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Nga ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Nga và Na Uy * Nhận được ở...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Portuguese & Portuguese-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Portuguese & Portuguese-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Bồ Đào Nha & Từ điển Bồ Đào Nha-Na Uy là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Bồ Đào Nha Na Uy và ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Greek & Greek-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Greek & Greek-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Hy Lạp & Từ điển Hy Lạp-Na Uy là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Hy Lạp ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ bạn cần trong tiếng Hy Lạp và Na Uy thiết yếu *...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Finnish & Finnish-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Finnish & Finnish-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Phần Lan & Từ điển Phần Lan-Na Uy là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Phần Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Phần Lan và...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Czech & Czech-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Czech & Czech-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Séc & Séc-Na Uy Từ điển là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Cộng hòa Séc ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Nhận nó ngay: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Séc và Na Uy * Nhận được...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Croatian & Croatian-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Croatian & Croatian-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Croatian & Từ điển Croatia-Na Uy là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Croatia ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Croatia và Na Uy * Nhận...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Polish & Polish-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Polish & Polish-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Ba Lan & Từ điển Ba Lan-Na Uy là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Ba Lan của tất cả các lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Nhận nó ngay: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Ba Lan và Na Uy * Nhận...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Japanese-Norwegian & Norwegian-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Norwegian & Norwegian-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Nhật Bản Na Uy và ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Na Uy và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Alcatel One Touch Pixi 3 10 LTE

Alcatel One Touch Pixi 3 10 LTE