Audio Collins Mini Gem English-Norwegian & Norwegian-English Dictionary

Audio Collins Mini Gem English-Norwegian & Norwegian-English Dictionary

Với hơn 2.000 "sống còn" cụm từ và 10.000 từ tiếng Anh-Na Uy-Anh Collins Phrasebook & Từ điển sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu ngôn ngữ của bạn và sẽ làm cho chuyến đi của bạn thoải mái và vui vẻ hơn. Người bản xứ phát âm âm thanh cho mỗi biểu thức và từ bao gồm sẽ giúp bạn thể hiện chính mình trong từng tình huống và không bao giờ thiếu của các từ. Từ nhà xuất bản từ điển song ngữ hàng đầu...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem French-Norwegian & Norwegian-French Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem French-Norwegian & Norwegian-French Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Na Uy và Pháp ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu'' s:      Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Pháp và Na Uy      Nhận được ở đó nhanh...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem German-Norwegian & Norwegian-German Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem German-Norwegian & Norwegian-German Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học tiếng Đức và Na Uy ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu: Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Na Uy và Đức Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Japanese-Norwegian & Norwegian-Japanese Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Japanese-Norwegian & Norwegian-Japanese Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Nhật Bản Na Uy và ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. · Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Na Uy và Nhật Bản · Nhận được ở đó nhanh chóng: tìm kiếm nhanh chóng sẽ đưa bạn một cách nhanh chóng để những từ...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Korean-Norwegian & Norwegian-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Norwegian & Norwegian-Korean Dictionary (Android)

là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Hàn Quốc và Na Uy ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu'' s:      Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Na Uy và Hàn Quốc      Nhận được ở đó nhanh...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Croatian & Croatian-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Croatian & Croatian-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Croatian & Từ điển Croatia-Na Uy là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Croatia ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Croatia và Na Uy * Nhận...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Czech & Czech-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Czech & Czech-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Séc & Séc-Na Uy Từ điển là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Cộng hòa Séc ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Nhận nó ngay: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong Séc và Na Uy * Nhận được...

đọc thêm

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Dutch & Dutch-Norwegian Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Norwegian-Dutch & Dutch-Norwegian Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Na Uy-Hà Lan & Từ điển Hà Lan-Na Uy là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học Na Uy và Hà Lan ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ. Từ Nhà xuất bản Từ điển song ngữ hàng đầu châu Âu * Hãy làm cho đúng: tất cả các từ và cụm từ thiết yếu bạn cần trong tiếng Hà Lan và Na Uy *...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Sony Xperia go ST27 / ST27i / advance ST27a (Sony Lotus)

Sony Xperia go ST27 / ST27i / advance ST27a (Sony Lotus)